2023-ЖЫЛДЫН 31-МАЙЫНА КАРАТА «МИК» ААКнын УСТАВДЫК КАПИТАЛЫ 13,3 МЛРД СОМДУ ТҮЗӨТ

2023-ЖЫЛДЫН 31-МАЙЫНА КАРАТА «МИК» ААКнын УСТАВДЫК КАПИТАЛЫ 13,3 МЛРД СОМДУ ТҮЗӨТ

Анын ичинен:

- 2016-жылы - 310,0 млн. сом (уставдык капиталды түзүүнү эсепке алуу менен 10,0 млн. сом);
- 2019-жылы - 100,0 млн сом;
- 2021-жылы - 5,3 млрд сом, ((2021-жылдын 27-июлундагы № 115-б. бөлүштүрүүнүн эсебинен).
 2021-жылы каралган каражаттардын 500,0 млн сому (ипотекалык кредиттөө үчүн);
4 млрд сому, «МИК» ААКтан алынган финансылык каражаттар, мурда алынган кредиттер боюнча карыздарды жабуу үчүн; Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 7-декабрындагы No 118- буйругуна ылайык 150,0 млн сом)
- 2022-жылы - 3,8 млрд сом;
«МИК» ААКнын уставдык капиталына салым катары 99,2 млн сом суммасында турак жай объектилери которулган (Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 26-февралындагы № 89- токтому);
2 кабаттуу үй, 1,5 млрд сом өлчөмүндөгү жер тилкелери «МИК» ААКнын уставдык капиталына салым катары которулган. (КР Министрлер Кабинетинин 15-июлдагы 22-июлдагы № 387-р буйругу );
- 2023-жылы (январь-май) - 2,2 млрд сом.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1371