КР ФМ СЫЙЛЫКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

КР ФМ СЫЙЛЫКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сыйлыктары жөнүндө жобо

I. Жалпы жоболор
II. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Ыраазычылык баракчасы
III. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Ардак грамотасы
IV. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин "Кызматташтык салымы үчүн" медалы
V. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин III, II, I-даражадагы "Сицирген эмгеги үчүн" медалы
VI. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин "Финансылык-экономикалык иштин отличниги" теш белгиси
VII. Сыйлыктарга сунуш берүүнүн тартиби
VIII. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сыйлыктарын тапшыруунун тартиби

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2771