Мектепке чейинки уюмдар тууралуу тактоочу маалымат

Мектепке чейинки уюмдар тууралуу тактоочу маалымат

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 29-сентябрындагы № 13-1/12124 Республикалык бюджеттен каржылануучу министрликтердин жана ведомстволордун ведомстволук мектепке чейинки уюмдарында тамактанууну каржылоону токтотуу жөнүндө Мыйзамынын күчүнө киргендигине байланыштуу, жогоруда аталган Мыйзамдын жоболорун аткаруу максатында Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармалыгына кат жөнөтүлгөндүгүн белгилейт.

Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында тамактанууну каржылоону токтотуу мөөнөттөрү кошумча белгиленет.Тактоо иретинде, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги «Билим берүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын бул жобосунун демилгечиси болуп саналбайт.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1246