Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына кадрлардын резервин түзүү үчүн документтерди кабыл алуу

Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына кадрлардын резервин түзүү үчүн документтерди кабыл алуу

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Кыргыз  Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2020-жылдын 27-майындагы № 274 «Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына мүчө кызмат ордуна талапкерлерди мамлекеттик органдар тарабынан тандоо жана көрсөтүү маселелери жөнүндө» токтомуна ылайык, мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарына кадрлардын резервин түзүү үчүн документтерди кабыл алууну жарыялайт.

Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун директорлор кеӊешинин мүчөлөрү кызмат ордуна резервге кирүүгө талапкер болгон жактарга коюлуучу талаптар:
1)    соттуулугунун жоктугу;
2)    кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
3)    экономика, башкаруу, юриспруденция чөйрөсүндө же чарбакер коомдун ишинин профилине тийиштүү адистик боюнча жогорку билими;
4)    мамлекеттик бийлик органдарында жана коммерциялык уюмдун башкаруу органдарында жетекчи, жетекчинин орун басары (анын ичинде түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси, жетекчинин орун басары) катары 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы.

Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун ревизиялык комиссиянын мүчөлөрү кызмат ордуна резервге кирүүгө талапкер болгон жактарга коюлуучу талаптар:   
1)    соттуулугунун жоктугу;
2)    кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон көлөмдө мамлекеттик жана расмий тилдерди билүүсү;
3)    финансы, бухгалтердик эсеп жана аудит тармагындагы адистиги менен жогорку экономикалык билими;
4)    менчигинин түрүнө карабастан уюмдарда жана мекемелерде финансы, бухгалтердик эсеп, аудит менен түздөн-түз байланышкан жетектөөчү кызмат орундарында 3 жылдан кем эмес практикалык иш тажрыйбасынын болушу.

Төмөнкүлөр сынакка катышууга киргизилбейт:  
1)    чарбакер коомдун атаандашы болгон субъекттин менчик ээси, акционери (катышуучусу), башкаруу органынын мүчөсү болуп саналган жак;
2)    Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими менен жоюлган уюмдардан тышкары, буга чейин белгиленген тартипте кудуретсиз деп таанылган же ага карата мажбурлап жоюу жөнүндө чечим кабыл алынган коммерциялык уюмдун директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын жетекчиси же мүчөсү, башкы бухгалтери болгон жак;
3)    анкеталык маалыматтары боюнча белгиленген талаптарга дал келбеген талапкерлер.

Сынакка катышуучу талапкерлер төмөнкү документтерди тапшырууга тийиш:  
1)    арыз;
2)    белгиленген тартипте толтурулган анкета;  
3)    талапкердин паспортунун көчүрмөсү жана жогорку билими тууралуу документтеринин нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
4)    талапкердин кошумча билими жана квалификациясы тууралуу документтеринин нотариалдык жактан же акыркы иштеген жери боюнча персоналдарды башкаруу кызматы тарабынан (болгон учурда) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;  
5)    нотариалдык жактан же мурда иштеген жери боюнча иш берүүчү тарабынан (болгон учурда) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
6)    соттуулугунун жоктугу тууралуу маалымкаттын берилген мөөнөтү сынакка катышуу үчүн документтерин берген учуруда 1 айдан ашпоого тийиш.  

Директорлор кеңешинин мүчөлүгүнө талапкерлер төмөкүлөрдү тапшырууга тийиш: 
- мурда иштеген жеринен же/жана бизнес ассоцияциялардан талапкердин иш билгилиги тууралуу 2 ден кем эмес сунуштама кат;  
- стратегиялык башкаруу, корпоративдик башкаруу, финансы менеджменти (эгер болсо) тармактары боюнча кошумча билими же квалификациясын жогорулаткандыгы тууралуу сертификаттарынын, башка документтеринин көчүрмөсү.
Ревизиялык комиссиянын мүчөлөрү төмөнкүлөрдү тапшырууга тийиш: 
- аудитор квалификациялык сертификатынын же CAP, CIPA (эгер болсо) сертификаттарынын көчүрмөсү;
- аудит, бухгалтердик эсеп жана финансылык отчет тармактарында кесиптик коомдук уюмдар тарабынан талапкердин иш билгилиги тууралуу сунуштама кат.

Өткөрүлгөн тестирлөөнүн жана талапкер менен баарлашуунун жыйынтыгы боюнча сынактан ийгиликтүү өткөн талапкер мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарын кадрлар резервине киргизилет.   

Мамлекеттик үлүш катышкан чарбакер коомдордун башкаруу органдарын кадрлар резервине киргизилүүчү талапкерлер үчүн  белгиленген үлгүдөгү анкета Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин расмий сайтына жайгаштырылат: https://www.minfin.kg .
Документтер көктөмөгө тиркелип, 2023 -жылдын 1-сентябры, саат 17:00го чейин кабыл алынат (дареги:  Бишкек ш.  Эркиндик бул. 58а, каб. 106, тел. (0312) 66-40-33)

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1437