«Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүнүн комплексттүү жогорулатуу» кошумча каржылоо долбоору, “Чарба деңгээлиндеги инвестициялар” компонентти ишке ашыруу улантылууда

«Сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүнүн комплексттүү жогорулатуу» кошумча каржылоо долбоору, “Чарба деңгээлиндеги инвестициялар” компонентти ишке ашыруу улантылууда

Долбоордун Айланма фондунун алкагында Кочкор районунун тѳрт айылында: Кум-Дөбө, Акжар, ошондой эле Нарын облусунун Теңдик жана Исакеев айылдарында дыйкандар мобилизацияланып, айылдык мобилизаторлор, активисттер менен биргеликте керектүү документтерди даярдоо боюнча топтук иштер жүргүзүлдү. Топко бириккен дыйкандарга биринчи окутуу отту. Алгачкы эки айылда 88 адам топко бириккен. Теңдик жана Большевик айылдарында 68 адам топко бириккен. Бардык топтор үчүн лидерлер тандалды.

Ошондой эле, төрт айылда тең социалдык жана экологиялык коопсуздук чаралары боюнча биринчи окуу өткөрүлдү. Тренингди Долбоордун кызматкери Акысбек Досоев өткөрдү.
 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1933