«ЖЕКЕ ЖАНА КАРЖЫ СЕКТОРУН ӨЗГӨЧӨ КОЛДОО» ДОЛБООРУ АКТИВДҮҮ ИШКЕ АШЫРУУДАМ

«ЖЕКЕ ЖАНА КАРЖЫ СЕКТОРУН ӨЗГӨЧӨ КОЛДОО» ДОЛБООРУ АКТИВДҮҮ ИШКЕ АШЫРУУДАМ

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Дүйнөлүк банк жана Азия инфраструктуралык инвестициялык банкы тарабынан каржыланган «Кыргыз Республикасынын жеке жана финансы секторун шашылыш колдоо» долбоорунун ишке ашырылып жаткандыгын билдирет

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1681