“Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу боюнча жеңилдетилген каржылоо” долбоору

“Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу боюнча жеңилдетилген каржылоо” долбоору

Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу боюнча иштерди жүргүзүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 115-беренесине

Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу боюнча иштерди жүргүзүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 115-беренесине, ”Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамынын 13, 17-беренелерине ылайык: Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 24-ноябрында №643-т тескемеси чыгып, анда “Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу боюнча жеңилдетилген каржылоо” долбоору (мындан ары – Долбоор) бекитилди.

Долбоордун  максаты  жеткиликтүү жеңилдетилген кредиттик каражаттарды берүү аркылуу газга туташтыруу, газ от казандарын жана материалдарды сатып алуу жолу менен Бишкек шаарын жана Чүй облусун газдаштыруу деңгээлин жогорулатууга  мамлекетик колдоо көрсөтүү болуп саналат.

Долбоордун алкагында 2023-жылы калкка, юридикалык жактарга жана жеке ишкерлерге газга туташтыруу жана гпз от казандарын сатып алуу үчүн Банктардын финансылык каражаттары берилет.

Ушул долбоорду ишке ашыруу үчүн 2023-жылга республикалык бюджеттен пайыздык чендерди субсидиялоого 72,6, млн. сом өлчөмүндө каражат каралды, бул ишкердик субъекттери үчүн 1 000,0 млн. сом суммасында жеңилдетилген кредиттик каражаттарды берүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жогоруда көрсөтүлгөн тескемесин аткаруу максатында, бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен «РСК Банк» ААК, «Айыл Банк» ААК банктар менен Келишимдерди түздү.

 

Банктын аталышы:

1

«Айыл Банк» ААК – 500,0 млн. сом

2

«РСК Банк» ААК – 500,0 млн. сом

 

Каржылоо булактары: Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жана “РСК Банк”, “Айыл Банк” ачык акционердик коомдорунун каражаттары.

Долбоорго катышкан Банктар зайымчыларды (абоненттерди) төмөнкү негизги жалпы шарттарда кредиттөөгө же каржылоого милдеттүү:

- каржылоо субъекттери: жеке жактар, юридикалык жактар, жеке ишкерлер;

- каржылоо объекттер: турак жай жана коммерциялык кыймылсыз мүлк;

- багыт: газдаштыруу өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: курулуш-монтаждоо жумуштары (КМЖ), газ менен жылытуучу от казандарын орнотуу/сатып алуу, керектелүүчү материалдарды сатып алуу, газдаштыруу үчүн мурда алынган кредиттерди кайра каржылоо;

- сумма: 150,0 (бир жүз элүү) миң сомго чейин;

- кредит мөөнөтү: 24 айдан ашык эмес;

- камсыздоо: күрөөсүз негизде;

- акыркы пайыздык коюм: жылына 8 (150,0 кв. метрге чейин) жана 12 (150,0 кв. метрден жогору) пайыз;

- субсидиялоо ставкасы: жылына 10 жана 6 пайыз;

- жеңилдетилген мезгил: жок.

 

Бул долбоорду ишке ашырууга республиканын 2 коммерциялык банкы катышууда, аларды кредиттөөнүн көлөмү 1 000,0 млн. сом суммасын түзүүдө. 

  Бул долдоор тууралуу маалымат алыш үчүн ОАО “РСК Банк”,ОАО “Айыл Банктарына” кайрылсаңыз болот

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
633