«ОШ ОБЛУСУНУН жана ОШ ШААРЫНЫН РЕГИОНДУК ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ» ДОЛБООРУ

«ОШ ОБЛУСУНУН жана ОШ ШААРЫНЫН РЕГИОНДУК ЭКОНОМИКАЛЫК ӨНҮКТҮРҮҮ» ДОЛБООРУ

Финансы-кредиттик фонду, Агробизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү борбору жана АРИС менен биргеликте, Дүйнөлүк банктын «Ош жана Ош облустарынын региондук экономикалык өнүктүрү долборун ишке ашырууда.

Долбоордун максаты айыл чарба өндүрүшү үчүн товардык кредит түрүндөгү инвестицияларды берүү жолу менен өндүрүштүн жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнүн сапатын жогорулатууга жана көлөмүн көбөйтүүгө багытталган максаттуу инвестицияларды каржылоо үчүн айыл чарба ишканалары менен чакан айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн ортосундагы өнөктөштүктү колдойт.

            Жалпысынан долбоор 25 жемиштүү өнөктөштүктү түзүүнү жана 10 000 фермерди тартууну пландаштырууда.

                   Өндүрүштүк өнөктөштүктүн  тизмеси:

 

 • Сут
 • Эт (ири мүүздү мал)
 • Эт (майда мүйүздүү мал)
 • Эт (топоз)
 • Картофель
 • Алма
 • Кокон гилас
 • Аарычылык
 • Пахта
 • өзгөн күрүч
 • Балык
 • Май өсүмдүктөү
 • Жашылчалар
 • Канатту чарбачылыгы

 

 
 

                          Бул багытта товардык кредит төмөнкү шарттарда берилет:

 Төмөнкү өлчөмдөр белгиленет:

- бир айыл чарба өндүрүүчүсүнө - 2000000 (эки миллион) сомго чейин;

- айыл чарба кооперативдери, фермердик чарбалар, үрөнчүлүк чарбалар, асыл тукум чарбалары үчүн 20000000 (жыйырма миллион) сомго чейин;

- тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканалары, агро-соода-логистикалык борборлор, айыл чарба товарларын жеткирүүчүлөр жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн 35000000 (отуз беш миллион) сомго чейин.

Мында 1 кошумча нарк чынжырчасын (үзүрлүү өнөктөштүк) түзүү үчүн сумма 100 000 000 (жүз миллион) сомдон ашпашы керек.

Пайыздык ставка:

- 1,5% - жеке айыл чарба өндүрүүчүлөрү жана дыйкан чарбалары;

- 1,5% - айыл чарба кооперативдери, үрөн жана асыл тукум чарбалары;

- 2% - тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканалары, агро-соода-логистикалык компаниялар, айыл чарба товарларын жеткирүүчүлөр жана кызмат көрсөтүүчүлөр.

Кайтаруу мөөнөтү

- 5 жылга чейин - өсүмдүк өстүрүү чөйрөсүндө - жеке айыл чарба өндүрүүчүлөрү, айыл чарба кооперативдери, үрөн жана асыл тукум чарбалары, бир жылдык көчөттөрдүн агроөндүрүүчүлөрү;

- 7 жылга чейин - мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү чөйрөсүндө - көп жылдык көчөттөрдү өндүрүүчүлөр (багбанчылык);  

- 7 жылга чейин - тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жай ишканалары, агро-соода-логистикалык компаниялар, айыл чарба товарларын жеткирүүчүлөр жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
993