Сүт секторун  рекредиттөө

Сүт секторун рекредиттөө

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансы-кредиттик фонду КР Министрлер Кабинентинин 2022-жылдын 26-апрели № 222 тескемесине ылайык сүт секторуна төмөнкү шартарда кредиттерди берет: - максаттуу багыты - сүт өндүрүү же ири мүйүздүү малдын башын көбөйтүү үчүн ири мүйүздүү малды (уйларды) сатып алуу;

- кредиттин суммасы – жарандарга 500,0 миң сомдон ашык эмес;

- фермердик чарбаларга – 1 000,0 миң сомдон ашык эмес;

- кредит алуучулар төлөөгө жөндөмдүүлүк критерийлерине ылайык келүүгө, алардын оң кредиттик тарыхы болууга жана бюджеттик кредиттер боюнча мөөнөтү өткөн карыздары болбоого тийиш;

- кредиттин мөөнөтү - 3 жылга чейин, анын ичинде негизги сумманы төлөө боюнча 9 айга чейинки жеңилдетилген мезгил;

- кредит боюнча пайыздык ставка - жылдык 6 пайыз;

- финансылык санкциялар - мөөнөтү өткөн төлөмдүн суммасына жылдык 12 пайыз;

- күрөөлүк камсыздоо;

- кепилдик берүү менен 150000 (жүз элүү миң) сомго чейин кредит берүү каралат.

2023-жылдын 1-октябрына карата республика боюнча 380 субъектке             150 650,0 миң сомго кредиттер берилген, анын ичинде:

 

Суб.

Аталышы

Кредиттин суммасы

 

380

Жалпы

150 650,00

 

10

Баткен

4 400,00

 

95

Джалал-Абад

33 300,00

 

81

Ысык-Көл

29 750,00

 

40

Нарын

18 900,00

 

45

Ош

18 500,00

 

50

Талас

19 610,00

 

59

Чуй

26 190,00

 

 

 

Алардын ичинен:

         - 150,0 миң сомго чейин кепилдик менен - 93 субъект

- 500,0 миң сомго чейин күрөө менен – 281 субъект

- 500,0 миң сомдон жогору - 6 субъект.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
859