2022-ЖЫЛДЫН 1-ОКТЯБРЫНАН ТАРТА ПЕНСИЯ ЖОГОРУЛАЙТ

2022-ЖЫЛДЫН 1-ОКТЯБРЫНАН ТАРТА ПЕНСИЯ ЖОГОРУЛАЙТ

2022-жылдын 1-октябрынан тартып пенсияларды көбөйтүү тууралуу маалымат

Үстүбүздөгү жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгүнүн өлчөмү бардык пенсионерлер үчүн 1780 сомдон 3170 сомго чейин көбөйтүлөт. Өткөнкү жылдары пенсиянын базалык бөлүгүн көбөйтүү, пенсиясы пенсионердин жашоо минимумунан төмөн болгон пенсионерлер үчүн гана жүргүзүлгөн.
Пенсиянын базалык бөлүгү пенсионерлерди социалдык жактан коргоонун негизги инструменти экенин эске алып, 735,7 миң пенсионерди социалдык жактан коргоону күчөтүү максатында 2022-жылдын 1-октябрынан тартып пенсиянын базалык бөлүгүн жогорулатууга республикалык бюджеттен 2395,8 млн. сом каралды.
Мындан тышкары, 2022-жылдын 1-октябрынан тартып Социалдык фонд пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрүн, 1341,3 млн. сом өлчөмүндөгү камсыздандыруу төгүмдөрүнүн эсебинен, 15 пайызга индексация жүргүзөт.
Ошентип,  пенсиянын базалык жана камсыздандыруу бөлүктөрүнүн жогорулашы менен пенсиянын орточо өлчөмү республика боюнча 6093 сомдон 8080 сомго чейин көбөйтүлөт, же 33 пайызга, же орточо эсеп менен 2000 сомго көбөйөт.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
7041