Басмаканага  кызматкер

Басмаканага  кызматкер

КР Финансы министрлигинин Окуу борбору - мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн,  ошондой эле финансы-экономикалык чөйрөсүндө өз квалификациясын жогорулатууну каалаган жеке жана юридикалык жактар үчүн ККББ чөйрөсүндө кызмат көрсөткөн мамлекеттик мекеме.

 

Биздин сунушубуз:

  • Заманбап мекемеде иштөө;
  • Бир аптада беш күндүк, саат 08.30дан 17.30га чейинки жумуш;
  • Стажировкадан (1аптадан) кийин расмий жумушка жайгаштыруу;
  • Туруктуу, өз учурунда берилүүчү расмий эмгек акысы;
  • Жумуштун жыйынтыгы боюнча бонустар;
  • КР аймактарына 1 аптага иш сапарларына чыгуу мүмкүнчүлүгү;
  • Окуу борборунун окуу курстарынан акысыз, кошумча билим алуу.

 

Милдеттери:

• Сертификаттардын, открыткалардын, кулактандыруулардын, жарыялардын дизайндарын даярдоо жана басып чыгаруу;

• Массалык маалымат каражаттары үчүн Окуу борборунун иши тууралуу маалыматтарды, жарнамалык материалдарды, бюллетендерди даярдоо;

• Окуу курстары үчүн таратуучу материалдарды даярдоо;

• Окуу борборунун социалдык сеттерине жарнамалык постторду жарыялоо.

 

Талаптар:
 • Орто кесиптик /жогорку билими;

 • Тилдерди билүүсү: кыргыз тилин жана орус тилин мыкты билүүсү, англис тилин  

    билүүсү артыкчылыгы болуп саналат;
• Графикалык редакторлордо иштеген тажрыйбасынын болушу: (Adobe Photoshop,  

   Corel Draw, Adobe Premier etc);
• Так дикция жана сабаттуу оозеки жана жазуу тили;
• Оперативдүүлүгү, аткаруучулугу;
• Команда менен иштөө, көп тапшырмаларды аткаруу жөндөмү, кыска мөөнөттөгү  

   шартта иштей билүүсү.

Сиздин резюмеңизди (таржымалыңызды) ucmfkr@gmail.com почтасынан күтөбүз. 

Суроолор боюнча 0559 50 31 63 телефону менен Рубцова Виолета Вадимовнага кайрылыңыздар.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
760