БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПКЕ АЛУУНУН СИСТЕМАСЫН ИШКЕ КИРГИЗҮҮ ЖАНА 1С СИСТЕМАСЫН ИШТЕП ЧЫГУУ БОЮНЧА  КОНСУЛЬТАНТ-ПРОГРАММИСТ КЕРЕК

БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПКЕ АЛУУНУН СИСТЕМАСЫН ИШКЕ КИРГИЗҮҮ ЖАНА 1С СИСТЕМАСЫН ИШТЕП ЧЫГУУ БОЮНЧА КОНСУЛЬТАНТ-ПРОГРАММИСТ КЕРЕК

ПТБМНЫН ПОРТФЕЛДИК КЕПИЛДИКТЕРИН БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕПКЕ АЛУУНУН АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН СИСТЕМАСЫН ИШТЕП ЧЫГУУ, ИШКЕ КИРГИЗҮҮ ЖАНА 1С СИСТЕМАСЫН ТОЛУКТАП ИШТЕП ЧЫГУУ БОЮНЧА КОНСУЛЬТАНТ-ПРОГРАММИСТ КЕРЕК

.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Алтынай
1786