«Коррупцияга каршы аракеттенүү: жүрүм-турумдун укуктук жана антикоррупциялык стандарттары» аталыштагы тренинги

«Коррупцияга каршы аракеттенүү: жүрүм-турумдун укуктук жана антикоррупциялык стандарттары» аталыштагы тренинги

Жыл сайын 9-декабрда белгиленүүчү Коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Финансы министлигинин карамагындагы Окуу борборунда, Финансы министрлигинин кызматкерлерине министрликтин Коррупциянын алдың алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Нукеш Кожобергенов «Коррупцияга каршы аракеттенүү: жүрүм-турумдун укуктук жана антикоррупциялык стандарттары» аталыштагы тренинг өткөрдү.

Жалпысынан төмөнкү тематика тууралуу маалымат берилди:

  1. Коррупция жөнүндө түшүнүк;
  2. Коррупцияга каршы аракеттенүүнү жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар;
  3. Эл аралык тажрыйба жана стандарттар (ОЭСР, Стамбулдун иш-аракеттер планы, сунуштары);
  4. Коррупция менен кайсы мамлекеттик органдар күрөшөт;
  5. Ведомстволук актылар (Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу жөнүндө Жобо, КРФМнин Коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуунун 2022-жылга Иш планы);
  6. Коррупциянын алдын алуу боюнча КРФМде кандай иш-чаралар өткөрүлүүдө.

Түзүлгөн

-
3179