«Сүт секторунун ѳндүрүмдүүлугун комплекстуу жогорулатуу» долбоорунун алкагында Тастыктоочу комитеттер түзүлдү

«Сүт секторунун ѳндүрүмдүүлугун комплекстуу жогорулатуу» долбоорунун алкагында Тастыктоочу комитеттер түзүлдү

Сүт секторунун ѳндүрүмдүүлугун комплекстуу жогорулатуу боюнча кошумча каржылоо долбоорунун Айланма фонду боюнча колдонмонун жоболорун ишке ашыруу максатында «Фермерлердин деңгээлинде инвестиция» компоненти, мобилизациялык планга киргизилген ар бир айылда айыл аймактарынын өкүлдөрүнөн жана жергиликтүү калктын өкүлдөрүнөн Тастыктоочу комитеттер түзүлгөн.

Кочкор районунун төрт айылында - Кара-Тоо, Кара-Саз, Кара-Күнгөй жана Семизбелде тиешелүү комитеттер Долбоордун алкагында насыя алуу боюнча карап чыгып, ар бир арыз берүүчүгѳ өз сунуштарын беришти.
 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1761