Экзамендик комиссиянын жыйналышынын 03.08.2022-ж. №4 протоколунан көчүрмө

Экзамендик комиссиянын жыйналышынын 03.08.2022-ж. №4 протоколунан көчүрмө

Бюджеттин аткарылышы тууралуу отчёттор

Төмөнкү абитуриенттерге квалификациялык экзаменден өтүүгө уруксат берилсин:
2022-жылдын 10-августу, саат 14:00дөн 17:00гө чейин

Мамбетов Эрлан Захариевич

Касымбеков Элеман Муратбекович

Ормонова Акмарал Абдиламитовна

Деркимбаева Асель Урусовна

Чаргынбаев Кайырбек Кабылбекович

Сулайманов Аскат Манасбекович

Омуралиева Айгул Укубаевна

Атагельдинова Гульнара Курманчаевна

Мурзакулов Бекжан Адылбекович

Усонов Чолпонкул Мурзабекович

Бекболуев Даниэль Ратбекович

Молдоханова Саткын Сабырбековна

Утуров Женишкан Алияскарович

Иманалиева Айзада Муратбековна

Асанов Женишбек Элмирович

Дуйшенов Нурлан Талантбекович

Таштан уулу Нурлан

Бейшекеев Рашид Бейшекеевич

Төмөнкү абитуриенттерди квалификациялык экзаменге кайра кабыл алышат:
2022-жылдын 10-августу, саат 14:00дөн 17:00гө чейин

Токсобаев Азамат Зарлыкович

Бейшеналиев Кубанычбек Сейитбекович

Орозбаев Бактыбек Бирикович

Бешбалаева Нурайым Кабылбековна

Омурканов Таалай Джуманович

Алишерова Жылдызкан Акуновна

Сапарбаева Нуржамал Сапарбаевна

Усувалиев Мират Эмильевич

Бостоналиев Жекей Турдалиевич

Билалиев Турата Мухамбетович

Тиркелген файлдар

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2456