2022-жылдын 10 айында реалдуу секторго 43,5 млрд сом бөлүнгөн

2022-жылдын 10 айында реалдуу секторго 43,5 млрд сом бөлүнгөн

Жөлөк пулдардын категориясы боюнча этап-этабы менен өсүү деңгээли байкалууда. 2022-жылдын бюджетинде 1-январдан тарта жөлөкпулдардын көбөйүшүн эске алуу менен жөлөк пулга 13,8 млрд сом каралган. 1-июндан тарта жөлөк пулдар да көбөйүп, бул үчүн кошумча 2,0 млрд сом каралган.

2022-жылдын 10 айында реалдуу секторго 43,5 млрд сом бөлүнгөн же өткөн жылга салыштырмалуу 21,0 млрд сомго өскөн (2021-жылы – 22,5 млрд. сом). Ошондой эле, өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылууга олуттуу каражаттар жумшалды. 

Ал эми, мамлекеттик сектордун чыгашалары 8,5 млрд. сомго көбөйүп  жана 27,0 млрд. сом жумшалды (2021-жылы – 18,5 млрд. сом), бул эмгек акынын жогорулатуу жана жергиликтүү бюджеттерге берилген максаттуу трансферттер менен негизинен байланыштуу.
 

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2354