2024-ЖЫЛДЫН 4 АЙЫНДА ЧҮЙ ОБЛУСУНА 226,7 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

2024-ЖЫЛДЫН 4 АЙЫНДА ЧҮЙ ОБЛУСУНА 226,7 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

БЮДЖЕТТЕР АРАЛЫК ТРАСФЕРТТЕР

 

Алар:

Чүй облусу боюнча 2024-жылдын 4 айына республикалык бюджеттин эсебинен бюджеттер аралык трансферттер – 83,5  млн сом өлчөмүндө каржыланган, анын ичинен:

  1. Теңдөөчү трансферт – 66,2 млн сом;
  2. Айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүгө – 16,4 млн сом;
  3. Электрэнергия болгон 50% компенсациясына – 0,9 млн сом;

 

Мындан тышкары, Чүй облусунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (айыл өкмөттөр) электр энергиясына кеткен чыгымдарды  каржылоого республикалык бюджеттен  - 143,2 млн сом бөлүнүп берилди.

Жалпы – 226,7 млн сом

Тиркелген файлдар

jpeg
Чүй.jpeg

0.41 MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
350