2024-ЖЫЛДЫН 4 АЙЫНДА ОШ ОБЛУСУНА 382,8 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

2024-ЖЫЛДЫН 4 АЙЫНДА ОШ ОБЛУСУНА 382,8 МЛН СОМ КАРЖЫЛАНДЫ

БЮДЖЕТТЕР АРАЛЫК ТРАСФЕРТТЕР

Ош облусу боюнча 2024-жылдын 4 айынын ичинде республикалык бюджеттин эсебинен жалпысынан бюджеттер аралык трансферттер – 285,4  млн сом өлчөмүндө каржыланган., анын ичинен:

  1. Теңдөөчү трансферт – 251,8 млн сом;
  2. Айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүгө – 18,0 млн сом;
  3. Электрэнергия болгон 50% компенсациясына – 15,6 млн сом;

Мындан тышкары, Ош облусунун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын (айыл өкмөттөр) электр энергиясына кеткен чыгымдарды  каржылоого республикалык бюджеттен  - 97,4 млн сом бөлүнүп берилди.

Жалпы – 382,8 млн сом

Тиркелген файлдар

docx
МБ_ОШ.docx

0.02 MB

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

Сезим
293