Долбоор боюнча көз карандысыз аудитордун корутундусу

Долбоор боюнча көз карандысыз аудитордун корутундусу

Атайын максаттагы финансылык отчет жана аудитордун корутундусу англис тилинде жана орус тилине которулган. Кандайдыр бир карама-каршылык болгон учурда англис тилиндеги версия артыкчылыкка ээ болот.

.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2096