“Сүт тармагынын өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу” долбоору боюнча көз карандысыз аудитордун корутундусу

“Сүт тармагынын өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу” долбоору боюнча көз карандысыз аудитордун корутундусу

2021-жылдын 31-декабрында аяктаган мезгил үчүн

.

Бөлүшүү

Тэгдэр

Түзүлгөн

-
2341