КР Финансы министринин орун басары У.Календеров тендер аркылуу мамлекеттик сатып алуу механизмин жоюу жөнүндө

КР Финансы министринин орун басары У.Календеров тендер аркылуу мамлекеттик сатып алуу механизмин жоюу жөнүндө

КР Финансы министринин орун басары У.Календеров тендер аркылуу мамлекеттик сатып алуу механизмин жоюу жөнүндө

Түзүлгөн

Алтынай
2106