“КР сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу” долбоорун кошумча каржылоо долбоору боюнча Байкоочу кеңештин кезектеги жыйыны болуп өттү.

“КР сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу” долбоорун кошумча каржылоо долбоору боюнча Байкоочу кеңештин кезектеги жыйыны болуп өттү.

2023-жылдын 2-февралында “Кыргыз Республикасында сүт секторунун өндүрүмдүүлүгүн комплекстүү жогорулатуу” долбоорун кошумча каржылоо долбоору боюнча Байкоочу кеңештин кезектеги жыйыны болуп өттү.

Жыйынга Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Финансылык-кредиттик фонддун өкүлдөрү  А.Юсупов жана К. Казакбаев катышты.

Жыйындын күн тартибинде 2022-жылы аткарылган иштер жана 2023-жылга пландар жөнүндө отчет каралды.

Финансылык макулдашууга ылайык Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин алдындагы Кредиттик линияны башкаруу бөлүмү (КБББ) 3 компонентти (Кайтарымдуу фонд) жана 4 (Долбоорду башкаруу) ишке ашырууга, ошондой эле бүткүл долбоорду финансылык башкарууга жооптуу болгондуктан КБББнын директору Б.Мусакожоева катышуучуларга бул компоненттер жөнүндө маалыматты презентациялады.  

Атап айтканда, Б. Мусакожоева Байкоочу кеңештин мүчөлөрүнө 2022-жылы аткарылган иштер жана 2023-жылга ишке ашыруу пландары жөнүндө маалымат берди. Ошондой эле каржылоо максаттары (инвестициялык каржылоо жана кыска мөөнөттүү каржылоо), фермерлердин алгылыктуулугунун критерийлери жана Кайтарым фондунун алкагында пайызсыз жана күрөөсүз карыздарды алуу шарттары тууралуу маалымат берилди.

Ошондой эле долбоорго камтылган үч облус (Ысык-Көл, Нарын жана Талас) боюнча мобилизацияланган фермерлердин саны жана сүт өндүрүүчүлөрдүн карыз алуучуларынын топторунун (СӨКТ) саны жөнүндө толук маалымат берилди.

Азыркы учурда 452 фермер мобилизацияланган, алар 71 СӨКТга бириккен, анын ичинде:

Ысык-Көл облусу боюнча: 207 адам, 31 СӨКТ

Нарын облусу боюнча: 126 адам, 21 СӨКТ

Талас облусу боюнча: 119 адам, 19 СӨКТ.

Презентациянын аягында Байкоочу кеңештин мүчөлөрү Б. Мусакожоевага Кайтарым фондунун бенефициарлары үчүн алгылыктуулук критерийлери, карыз алуу шарттары ж. б. боюнча суроолорду беришти.

Б. Мусакожоева берилген бардык суроолорго толук жооп берди.

3 компонент (Кайтарымдуу фонд) жана 4 (Долбоорду башкаруу) боюнча 2022-жылы аткарылган иштер жана 2023-жылга пландар жөнүндө КБББнын отчетун угуунун жыйынтыгында Байкоочу кеңештин мүчөлөрү тарабынан бул документтер бир добуштан бекитилди.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1979