КР САЛАМАТТЫК САКТОО ТАРМАГЫНА 10,6 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

КР САЛАМАТТЫК САКТОО ТАРМАГЫНА 10,6 МЛРД СОМ БӨЛҮНДҮ

2023-жылдын январь-май айларында «Саламаттык сактоо» бөлүмү боюнча бюджеттик каражаттардын аткарылышы 10,6 млрд сомду же такталган жылдык пландын 36,9%ын түздү.

КР Саламаттык сактоо министрлигинин бюджеттик каражаттар боюнча аткарылуу такталган жылдык планга карата 1,7 млрд сомду же 36,0%ды түздү, анын ичинде:
- 440 млн сом эмгек акыга жана Соцфондго чегерүүлөргө каржыланды;
- гемодиализ кызматтарын көрсөтүүгө - 67,4 млн сом;
- дары-дармектерди сатып алууга - 674,5 млн сом;
- азык-түлүк сатып алууга – 17 млн сом;
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна 8,5 млрд сом бөлүнду же 36,5%ын түздү, анын ичинде камсыздоо боюнча гемодиализ кызматтарына - 883,5 млн сом.

 

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
1585