Ички аудитордун квалификациялык сертификатын алууну каалагандарга

Ички аудитордун квалификациялык сертификатын алууну каалагандарга

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2024-жылдын I кварталында мамлекеттик сектордогу ички аудитордун квалификациялык сертификатын алуу укугуна сынак өткөрүү жөнүндө жарыялайт.

 

2024-жылдын 24-январында квалификациялык экзаменинин датасы, мамлекеттик сектордогу  экзаменге катышуу үчүн документтерди тапшырышы керек, документтерди кабыл алуу 2023-жылдын 25-29 декабрына чейин.

Документтерди кабыл алуу төмөнкү дарек боюнча жүргүзүлөт: Бишкек ш., бул. Эркиндик 58А, КР ФМ Борбордук казыналыгынын имараты 5 этаж 509 кабинет, тел.(0312) 62 53 13 (2413).

Керектүү документтердин тизмеси:

Квалификациялык экзаменге кирүүгө уруксат берүү үчүн талапкерлер төмөнкү документтерди Финансы министрлигине берет:

  1. квалификациялык экзаменге кирүүгө уруксат берүү жөнүндө арыз;
  2. паспорттун көчүрмөсү (паспорттун түп нускасы квалификациялык экзаменди тапшыруунун алдында көрсөтүлөт);
  3. жогорку билими жөнүндө дипломдун көчүрмөсү тиркемеси менен (нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн);
  4. экономикалык адистик боюнча бир жылдан кем эмес иш стажысын тастыктаган эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иштеген жеринен же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн), ал эми башка жогорку (экономикалык эмес) билими болсо, экономикалык адистик боюнча үч жылдан кем эмес иш стажысын тастыктаган эмгек китепчесинин көчүрмөсү (иштеген жеринен же нотариус тарабынан күбөлөндүрүлгөн);
  5. 3x4 өлчөмүндөгү эки фото сүрөт.
  6. ушул чөйрөдөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген, соттолбогондугун күбөлөндүрүүчү документ.

Бардык документтер папкага көктөлүшү керек жана анын алгачкы бетинде талапкердин аты-жөнү көрсөтүлүүгө тийиш.

Мында, экзаменге кайталап катышкан учурда талапкерлер Финансы министрлигине ушул чөйрөдөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилген соттолбогондугун күбөлөндүрүүчү жаңыланган документти берүүгө милдеттүү.

Бөлүшүү

Түзүлгөн

Алтынай
941