Рост

...
Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык...

2022-жылдын январь-ноябрь айларында Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүүсү