гик

...
2023-ЖЫЛДЫН 1-АПРЕЛИНЕ КАРАТА «МИК» ААКнын УС...

2021-жылы “Менин үйүм 2021-2026” жаңы программасы кабыл алынган. «МИК» ААКсын финансылык ресурстар менен камсыз кылуу ма...

...
2022-ЖЫЛЫ 1804 КИШИ ТУРАК ЖАЙ МЕНЕН КАМСЫЗ БО...

“Менин үйүм 2021-2026” программасын ишке ашырууга жана 2022-жылы “МИК” ААКсын финансылык ресурстар менен камсыз кылуу ма...