заработнаяплата

...
2022-ЖЫЛЫ АЙЛЫК АКЫЛАР 200%дан ЖОГОРУ КӨТӨРҮЛ...

Кыргыз Республикасынын бюджеттик чөйрөсүнүн кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шарттарын өркүндөтүү, ошондой эле мамлекетт...