заработнаяплата

...
2022-ЖЫЛЫ АЙЛЫК АКЫЛАР 200%дан ЖОГОРУ КӨТӨРҮЛ...

Кыргыз Республикасынын бюджеттик чөйрөсүнүн кызматкерлеринин эмгек акы төлөө шарттарын өркүндөтүү, ошондой эле мамлекетт...

...
Социалдык чегерүүлөрдү эсепке алуу менен акыр...

2020-жыл – 61,8 млрд сом 2021 - 65,2 млрд 2022- 95,3 млрд 2023-жылы такталган бюджетке ылайык, социалдык чегерү...

...
Социалдык чегерүүлөрдү эсепке алуу менен акыр...

2020-жыл – 61,8 млрд сом 2021 - 65,2 млрд сом 2022- 95,3 млрд сом 2023-жылы такталган бюджетке ылайык, социалдык чеге...