наука

...
2022- ЖЫЛЫ ИЛИМ ТАРМАГЫНА 664,2 МЛН СОМ БӨЛҮН...

2022-жыл үчүн ИЛИМ БОЮНЧА республикалык бюджеттен 664,2 млн.сомго чыгашалар каржыланган, такталган план 746,2 млн.сом тү...

...
2022- ЖЫЛЫ ИЛИМ ТАРМАГЫНА 664,2 МЛН СОМ БӨЛҮН...

2022-жыл үчүн ИЛИМ БОЮНЧА республикалык бюджеттен 664,2 млн.сомго чыгашалар каржыланган, такталган план 746,2 млн.сом тү...