Неналоговые доходы

...
2023-ЖЫЛДЫН БЕШ АЙЫНДА “КООПСУЗ ШААР” ДОЛБООР...

“Кыргыз Республикасынын 2023-жылга республикалык бюджети жана 2023-2024-жылдарга пландаштыруу мезгили жөнүндө” Мыйзамынд...

...
2023-ЖЫЛДЫН I КВАРТАЛЫНДА КОНСОЛИДАЦИЯЛАНГАН...

КР Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын маалыматы боюнча 2023-жылдын биринчи кварталы үчүн консолидацияланган...

...
АЛТЫ АЙДА САЛЫКТЫК ЭМЕС КИРЕШЕЛЕРДЕН 37,8 МЛР...

Мамлекеттик бюджеттин жалпы киреше бөлүгүндө салыктык эмес кирешелердин 2023-жылдын биринчи жарым жылына  карата мамлеке...