ФРП

...
ИШКЕРДИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ ФОНДУ 16% НАСЫЯ БЕРИП ЖА...

Орто жана чакан ишкердик менен алектенгиси келгендер үчүн КР Финансы министрлигинин Ишкерликти өнүктүрүү фонду тарабынан...

...
ИШКЕРДИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ: КАПИТАЛ 600 МЛН СОМГО Ж...

ИШКЕРДИКТИ ӨНҮКТҮРҮҮ: КАПИТАЛ 600 МЛН СОМГО ЖЕТТИ