Дем берүүчү гранттар

...
ДЕМ БЕРҮҮЧҮ ГРАНТТАР ПОРТАЛЫ

Дем берүүчү гранттар порталы

...
Караколго инвестиция жаса!

2023-жылдын 14-апрелинде Каракол шаарында КРФМ Окуу борборунун базасында Кыргыз Республикасынын аймактарын өнүктүрүү үчү...

...
2023-жылга долбоорлорду бекитүү боюнча комисс...

КР Финансы министрлигинде 2023-жылга долбоорлорду бекитүү боюнча комиссиянын жыйыны болуп өттү. Комиссиянын чечимине ыла...