Буйрутмалар

...
Мамлекеттик сектордогу ички аудитордун квалиф...

Мамлекеттик сектордогу ички аудитордун квалификациялык сертификатын берүү жөнүндө

...
2405
Сыйлыктарды тапшыруу комиссиясынын курамы жөн...

2022-жылдын 28-мартындагы № 125-Л буйругу

...
2194
Мамлекеттик сектордогу ички аудитордун квалиф...

2022-жылдын 28-мартындагы № 126-Б буйругу