Тренингдер

...
“Мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндө Контрак...

КР Финансы министрлиги бүгүнкү күндө республика боюнча андан ары толук масштабдуу жүзөгө ашыруу үчүн пилоттук режимде «К...

...
Караколго инвестиция жаса!

2023-жылдын 14-апрелинде Каракол шаарында КРФМ Окуу борборунун базасында Кыргыз Республикасынын аймактарын өнүктүрүү үчү...

...
"ДЕМ БЕРҮҮЧҮ  ГРАНТТАР" КУРСУ БОЮНЧА СЕРТИФИК...

Чолпон-Ата шаарында КР Финансы министрлигинин окуу борбору тарабынан “Дем берүүчү гранттар” деген темада курс өткөрүлдү.