Бюджет

...
КР Финансы министри А.Бакетаев менен Европа к...

2023-жылдын 23-майында Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинде Кыргыз Республикасынын Финансы министри А.К. Бакета...

...
2022-ЖЫЛГА БЮДЖЕТТИК ПРОГРАММАЛАРДЫН НАТЫЙЖАЛ...

Бюджеттик программалардын натыйжалуулугун баалоонун натыйжалары

...
Кыргыз Республикасынын 2022-жылга мамлекеттик...

Кыргыз Республикасынын 2022-жылга мамлекеттик бюджетинин аткарылышы жөнүндө такталган отчет