Аудит

...
Мамлекеттик сектордогу ички аудитордун квалиф...

Мамлекеттик сектордогу ички аудитордун квалификациялык сертификатын берүү жөнүндө

...
2022-ЖЫЛ ҮЧҮН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БЮДЖЕТТИ...

Бул отчеттун максаты 2022-жылга Кыргыз Республикасынын бюджеттик мекемелеринде финансылык башкаруунун жана контролдун аб...

...
КРФМ караштуу Ички аудит кызматынын кадрдык р...

Документтер 2023-жылдын 24-апрелинен 3-майына чейин саат 10-00дөн 17-00гө чейин Бишкек шаары, Эркиндик бульвары, 58а, Кы...