KFW

...
Германиянын өнүктүрүү банкы Кыргызстанга агро...

2022-жылдын 6-апрелинде Кыргыз Республикасы менен Германия өнүктүрүү банкынын (KFW) ортосунда агрофинансылык секторду ко...