Наследие Великих Кочевников

...
“Улуу көчмөндөр мурасы” улуттук холдинг компа...

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги “Улуу көчмөндөр мурасы”  улуттук холдинг компаниясы” акционердик коому КР Мин...